drukuj

Koszalin: Mieszkania komunalne czekają na chętnych

Mieszkanie do remontu

Fot. fotolia.pl

Koszaliński ZBM szuka osób, które otrzymają mieszkanie komunalne w zamian za dokonanie jego remontu na własny koszt. Czeka 5 mieszkań.
Lista lokali do przejęcia:
 • ul. Niepodległości 12/2 - 37,2 mkw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój (ZGM 1)
 • ul. Głowackiego 11c/9 - 21,82 mkw., pokój, kuchnia, wc, przedpokój (ZGM 2)
 • ul. Legnicka 17/5 - 28,84 mkw., pokój, kuchnia, wc poza lokalem (ZGM 2)
 • ul. Zwycięstwa 155/7 - 36,74 mkw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka (ZGM 2)
 • ul. Lechicka 3/9 - 36,82 mkw. + 28,03 mkw., 3 pokoje, kuchnia oraz powierzchnia strychu do adaptacji (ZGM 4)

O lokal mogą starać się wszyscy, którzy:
 • nie mają własnych mieszkań ani nie mieszkają w lokalu, w którym na jednego mieszkańca przypada więcej niż 5 mkw. (w przypadku osób niepełnosprawnych powierzchnia to wynosi 10 mkw.)
 • osiągają dochód nie wyższy niż 4.155,75 zł (w przypadku gospodarstw jednoosobowych) oraz 2.077,87 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych
 • mieszkają w Koszalinie

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk wniosku o przydział lokalu komunalnego  (obowiązujące druki można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dziale Spraw Lokalowych, sekretariacie, kancelarii, ZGM - 1,2,4 oraz ze strony internetowej www.zbm.koszalin.pl)
 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, (dochód brutto winien być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe)
 •  zaświadczenie o ilości osób zamieszkujących w miejscu stałego zameldowania.
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.
 • oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na wykonanie remontu lokalu

Terminy składania ofert:

Oferty na wykonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, wraz z podaniem adresu lokalu, którego wniosek dotyczy, należy składać w Dziale Spraw Lokalowych Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, ul. Połczyńska 24 pokój nr 4 i 5. Termin składania wniosków do dnia 17 kwietnia 2013 roku do godziny 10. Za termin złożenia wniosku uważa się termin wpływu do ZBM.

Na wszelkie pytania dotyczące wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku o dokonanie nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali odpowiedzi udziela: Dział Spraw Lokalowych Zarządu Budynków Mieszkalnych, pokój nr 4 i 5.

Wykaz osób zakwalifikowanych do dokonania nadbudowy, przebudowy lub remontu lokali, zostanie podany do publicznej wiadomości, po zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w terminie
do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

 

Zdjęcia

 • Mieszkanie do remontu
redakcja
Autor:redakcja

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać